Vệ sinh công nghiệp, lau dọn nhà cửa, cung cấp thiết bị vệ sinh
[email protected]    |    0236. 3228176 - 3600655
Tên dự án: Bệnh viện chĩnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng
Địa chỉ: 95 Quang Trung, Đà Nẵng