Vệ sinh công nghiệp, lau dọn nhà cửa, cung cấp thiết bị vệ sinh
lienhe@trangdungcompany.com    |    0236. 3228176 - 3600655
Tên dự án: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng