STT

TÊN HÀNG HÓA

CÔNG DỤNG

XUẤT XỨ

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐƠN GIÁ VNĐ

1

POWER PLUS

Hoá chất lau sàn thông thường

SINGAPORE

can 5 lít

210.000

thùng 20 lít

720.000

2

POWER LEMON

Hoá chất lau sàn hương chanh 

SINGAPORE

can 5 lít

250.000

thùng 20 lít

860.000

3

POWER VIEW

Hoá chất lau kính

SINGAPORE

can 5 lít

240.000

thùng 20 lít

860.000

4

POWER BAC

Hoá chất cọ bồn vệ sinh  

SINGAPORE

can 5 lít

230.000

thùng 20 lít

800.000

5

ACTION 150 S

Hoá chất đánh sàn gạch đỏ

SINGAPORE

can 5 lít

430.000

thùng 20 lít

1.490.000

6

POWER FLORAL

Hoá chât lau sàn mùi cò

SINGAPORE

can 5 lít

270.000

thùng 20 lít

960.000

8

POWER DEO

Viên khử bồn tiểu nam

SINGAPORE

hộp 5kg

860.000

9

POWER SPOTER

Hoá chất tẩy điểm trên thảm/ghế

SINGAPORE

can 5 lít

460.000

10

CAMPAIGN

Hoá chất giặt thảm/ghế nhiều bọt

SINGAPORE

can 5 lít

360.000

thùng 20 lít

1.320.000

11

ACTION 170 S

Hoá chất giặt thảm ít bọt

SINGAPORE

can 5 lít

240.000

12

GENTLE HAND

Nước rửa tay cao cấp

SINGAPORE

can 5 lít

255.000

thùng 20 lít

910.000

13

SHINE ON

Hoá chất đánh bóng sàn gỗ 

SINGAPORE

can 5 lít

410.000

thùng 20 lít

1,660.000

14

SUPER COATING

Hoá chất phủ bóng sàn

SINGAPORE

can 5 lít

620.000

thùng 20 lít

2.300.000

15

CLEAN BRITE 89

Hoá chất tẩy cặn,gỉ,nấm mốc trên sàn

SINGAPORE

can 5 lít

340.000

thùng 20 lít

1.220.000

16

POWER BRITE

Hoá chất tẩy cặn,dầu mỡ trên sàn

SINGAPORE

can 5 lít

260.000

thùng 20 lít

930.000

17

CP 135

Hoá chất xử lý bụi sàn

 

bình 1 lít

210.000

18

STEEL SHINE

Hoá chất đánh bóng inox dạng lỏng

SINGAPORE

can 5 lít

300.000

19

KLEN 2207

Hoá chất đánh bóng inox dạng kem

SINGAPORE

can 5 lít

410.000